instalacje gazowe
instalacje desczowe
pożarowe
instalacje klimatyzacyjne

 
 
 Usługi
UNIPRO-PM Sp. z o.o.  specjalizuje się™ w projektowaniu i montażu:
 • instalacji wentylacji
 • instalacji wentylacji pożarowej
 • instalacji klimatyzacji
 • instalacji grzewczej
 • instalacji chł‚odniczej
 • instalacji kanalizacji
 • instalacji kanalizacji sanitarnej
 • instalacji kanalizacji deszczowej
 • instalacji tryskaczowej
 • instalacji hydrantowej
 • instalacji wodocią…gowej
 • instalacji gazowej
 • automatyki instalacji wentylacji i klimatyzacji
 • kotł‚owni
 • aparatury kontrolno-pomiarowej
 • izolacji termicznych
 • zabezpieczeń„ antykorozyjnych