instalacje gazowe
instalacje desczowe
pożarowe
instalacje klimatyzacyjne

 
 
 Kontakt

UNIPRO-PM Sp. z o.o.
ul. Rzymowskiego 30 lok. 323;  02-697 Warszawa
 

tel.+48 22 646 -55-14

email:   biuro@unipro-pm.pl      office@unipro-pm.pl

NIP 951-00-57-015              REGON 010980410

KRS 0000162280 Są…d Rejonowy w Warszawie

XIII Wydział‚ Gospodarczy

 

Zarzą…d Sp.
Jerzy Pietrzyk, Janusz Mostowski,