instalacje gazowe
instalacje desczowe
pożarowe
instalacje klimatyzacyjne

 
 
 Oferta
„UNIPRO-PM” jest spółką z o.o. istniejącą od 1995 r. z siedzibą w Warszawie. Spółka zajmuje się kompleksową realizacją inwestycji budowlanych w zakresie robót instalacyjnych.
Specjalizuje się w projektowaniu i montażu:
 • instalacji wentylacji;
 • instalacji wentylacji pożarowej;
 • instalacji klimatyzacji;
 • instalacji grzewczej;
 • instalacji chłodniczej;
 • instalacji kanalizacji;
 • instalacji kanalizacji sanitarnej;
 • instalacji kanalizacji deszczowej;
 • instalacji tryskaczowej;
 • instalacji hydrantowej;
 • instalacji wodociągowej;
 • instalacji gazowej;
 • automatyki instalacji wentylacji i klimatyzacji;
 • kotłowni;
 • aparatury kontrolno-pomiarowej;
 • izolacji termicznych;
 • zabezpieczeń antykorozyjnych;
 • robót specjalistycznych.
Spółka „UNIPRO-PM” prowadzi eksploatacje i serwis wykonanych instalacji i obiektów ( lista realizacji ).

Trzon załogi Spółki to 50 osobowa grupa montażystów i spawaczy oraz kadra kierownicza - pracownicy o bardzo wysokich kwalifikacjach, którzy dają gwarancje wysokiej jakości świadczonych usług.